Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Alle leerlingen krijgen op onze school twee keer per week les in bewegingsonderwijs door een vakdocent. De bewegingsonderwijslessen worden op verschillende dagen gegeven in onze eigen gymzaal.

Schooljudo

Via schooljudo beschikken we over een vakdocent judo die aan het begin van het schooljaar acht judolessen verzorgt. In deze lessen wordt er veel aandacht aan samenwerken, vertrouwen, respect, weerbaarheid, beheersing, discipline en plezier. Deze waarden passen goed bij het PBS-programma van onze school. Dit jaar is de aandacht gericht op vertrouwen.

Fitte vrijdag

In 2021 zijn we gestart met de fitte vrijdag, hierbij wordt aandacht besteed aan een gezonde lunch en bewegen. Op de tweede vrijdag van iedere maand is er een naschools sportief aanbod. Kinderen kunnen zich hiervoor gratis opgeven via school. Het werkt volgens het principe, vol=vol. Dit aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met sportverenigingen in de gemeente.