Leerplicht

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden. Wanneer kinderen zonder geldige reden ( herhaaldelijk ) niet op school aanwezig zijn is de school verantwoordelijk om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Luxe verzuim

Dit is het verzuim dat ontstaat als er verlof is aangevraagd, afgekeurd en er toch verlof wordt opgenomen door ouders. Ook wordt ziekteverzuim voorafgaand aan een schoolvakantie altijd door leerplicht gecontroleerd. Wij moeten dit als school doorgeven op de dag van afwezigheid. Luxeverzuim dienen wij al bij een enkele dag te melden bij leerplicht.

Via deze link komt u op de website van Rijksoverheid - Leerplicht.