Opvang 0 t/m 4 jaar

Opvang 0 t/m 4 jaar

De babygroep 0 – 2 jaar

De kinderdagopvang op IKC De Tagellijn heeft sinds januari 2020 een babygroep voor baby’s van 0 – 2 jaar. De groep is gelegen naast de peutergroep en volgens het nieuwe inrichtingsconcept van Kinderopvang Zonnekinderen ingericht. Dit concept houdt onder andere in dat de baby’s spelen in grondboxen in plaats van hoge boxen en dat er speciaal ontwikkeld speelmateriaal is. Beide groepen maken gebruik van de eigen groepsruimte met buitenruimte.

De peutergroep 2 – 4 jaar

Op de peutergroep van IKC De Tragellijn kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar terecht. De peutergroep is gevestigd naast het kleuterlokaal. Groot voordeel hiervan is dat peuters en kleuters volop samen kunnen spelen en intensieve samenwerking mogelijk is. De weg van peuter naar kleuter en de start op het onderwijs verloopt vloeiend en spelenderwijs.

Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met VVE-indicatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.

Zonnekinderen biedt op alle locaties VVE aan middels de methode Startblokken. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod.

Het VVE-aanbod voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau bedraagt 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar). Voor een aanbod op maat kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care van Zonnekinderen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur of per mail: info@zonnekinderen.nl

Tarieven

Lees hier meer over de tarieven van Zonnekinderen.