Leader in Me

Wij zijn een ‘The leader in Me’-school!

Een andere belangrijke inspiratiebron voor onze school is het gedachtegoed van ‘The Leader in Me’. Wij geloven dat een goede voorbereiding op de toekomst meer is dan alleen kennisoverdracht. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn eigenschappen welke een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat elk kind leert om de leiding over het eigen handelen te nemen. Met ‘The Leader in Me’ werken wij volgens een concept waarbij team, kinderen en ouders betrokken worden om dit mogelijk te maken.

In de klas gebruiken wij het boek ‘Happy Kids’, waarbij wij verhalen voorlezen over de dieren van het bos ‘De Zeveneik’.Bij ieder verhaal leren de kinderen over een van de gewoonten van ‘The Leader in Me’. In iedere klas hangt een poster met de boom van ‘The Leader in Me’.

De 7 eigenschappen / gewoonten

De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op jezelf. Deze zie je ook bij de wortels van ‘The Leader in Me’ boom staan. Deze gewoonten zorgen ervoor dat je een stevige basis hebt.

1. Wees pro-actief.
2. Begin met het einddoel voor ogen.
3. Belangrijke zaken eerst.

Gewoonte 4, 5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken.

4. Denk win-win.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
6. Creëer synergie.

Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen.

7. Houd de zaag scherp.

Lees hier meer over de 7 gewoonten in de klas, het boek "De 7 gewoonten voor Happy kids" en de dieren uit het verhaal.

Leader in me

Onze boom met de 7 gewoonten