Verlof

Verlof

Voor alle leerlingen van de Tragellijn geldt dat ouders voor verlof een aanvraagformulier invullen. U kunt bij verlof denken aan een begrafenis, een bruiloft of een trouwjubilea. Hiervoor kunt u op school een verlofaanvraag doen. De directie zal beslissen over het toekennen van het verlof.

U kunt een formulier voor een verlof aanvraag krijgen via de directie op school. Via deze link kunt u zelf het formulier uitprinten en invullen.

Medisch verlof

Wanneer uw kind ziek is kunt u uw kind ziekmelden via Parro.  Natuurlijk kan het ook voorkomen dat uw kind naar een medisch specialist moet zoals een dokter of tandarts. Wanneer het niet mogelijk is om dit buiten schooltijden te plannen kunt u hiervoor  via parro een absentie melding maken met de reden van afwezigheid.