Praktische informatie

Schooltijden

De groepen 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden. Op woensdagmiddag zijn de kinderen altijd vrij. Op de overige dagen lunchen de kinderen tussen de middag op school. De leerlingen van groep 1 t/m 8 mogen vanaf 8:20 uur zelfstandig naar binnen lopen.  De eigen leerkracht wacht de kinderen op in de klas vanaf 8:20 uur.

Vakantie rooster en Studiedagen

Studiedagen schooljaar 2024- 2025

 • donderdag 26 september
 • maandag 9 december
 • dinsdag 25 februari
 • donderdag 10 april
 • vrijdag 16 mei
 • woensdag 18 juni

Vakantierooster schooljaar 2024- 2025

Let op: een verandering ten opzichte van vorige jaren. Volgend schooljaar is de laatste schooldag voor de zomervakantie vrijdag 4 juli. De kinderen zijn dus NIET op vrijdag 4 juli vrij. Alle kinderen krijgen om 12:00 vakantie.

 • 19-10-2024 t/m 27-10-2024    Herfstvakantie       
 • 21-12-2024 t/m 05-01-2025    Kerstvakantie        
 • 01-03-2025 t/m 09-03-2025   Voorjaarsvakantie (incl. Carnaval)   
 • 18-04-2025 t/m 21-04-2025   Goede Vrijdag en Tweede Paasdag  
 • 28-04-2025 t/m 05-05-2025   Meivakantie       
 • 29-05-2025 t/m 09-06-2025   Hemelvaart, Pinksteren, Kermisvakantie  
 • 05-07-2025 t/m 17-08-2025  Zomervakantie

Op de volgende vrijdagen is groep 1/2 vrij:

 • vrijdag 27 september
 • vrijdag 6 december
 • vrijdag 14 februari
 • vrijdag 28 maart
 • vrijdag 27 juni