Praktische informatie

Schooltijden

De groepen 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden. Op woensdagmiddag zijn de kinderen altijd vrij. Op de overige dagen lunchen de kinderen tussen de middag op school. De leerlingen van groep 1 t/m 8 mogen vanaf 8:20 uur zelfstandig naar binnen lopen.  De eigen leerkracht wacht de kinderen op in de klas vanaf 8:20 uur.

Vakantie rooster en Studiedagen

Studiedagen schooljaar 2023-2024

 • Woensdag 27 september
 • Maandag 11 december
 • Vrijdag 2 februari
 • Donderdag 28 maart
 • Dinsdag 18 juni
 • Vrijdag 5 juli

Vakantierooster schooljaar 2023- 2024

 • Herfstvakantie  14 oktober - 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december - 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 10 februari - 18 februari
 • Meivakantie 27 april - 5 mei
 • Kermisvakantie 9 mei - 20 mei ( incl. Hemelvaart en Pinksteren)
 • Zomervakantie 6 juli - 18 augustus