Bibliotheek op school

De bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

De Bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een digitale lees- en leeromgeving.

Hoe zie je dit terug op onze school?

• Een inspirerende boekencollectie – deels van de school en deels van de bibliotheek uit Zevenaar. Jaarlijks wordt de collectie van de bibliotheek gewisseld, waardoor het boekenaanbod voor ieder kind aantrekkelijk blijft.

• Wij stimuleren lezen! Alle kinderen, vanaf groep 4, starten iedere dag met 30 minuten stillezen. En alle kinderen worden iedere dag, in iedere klas, voorgelezen.

• Het creëren van een bibliotheek in de aula. In samenwerking met een meubelleverancier hopen we in het jaar 2024 een prachtige bibliotheek neer te zetten, waar kinderen boeken kunnen bekijken, lenen en lezen.