Onderwijs

Ons onderwijs - De basis op orde!

Goed kunnen lezen en rekenen is van belang om de wereld om je heen te vergroten en te begrijpen.
Een goede basis rondom taal, lezen en rekenen is een goede basis voor de toekomst.

Focus op rekenen!

Ieder kind komt voortdurend situaties tegen waarbij getallen en rekenvaardigheden een rol spelen. Vaak staan wij daar niet eens bij stil, omdat deze zo gewoon en alledaags zijn.

Rekenen, en leren rekenen, is een kwestie van aanleg én van onderwijs. Vanaf groep 2 is de invloed van het rekenonderwijs op rekenprestaties groter dan de aangeboren rekencapaciteiten (aanleg) van een kind.

Focus op goed rekenonderwijs is om die reden van wezenlijk belang! Effectieve rekeninstructie is het hart van goed rekenonderwijs. Rekeninstructie is meer dan een rijke leeromgeving waarvan we hopen en geloven dat kinderen er iets van opsteken. Op IKC De Tragellijn investeren wij in leerkrachten, die uitleggen, voordoen, goede vragen stelt en de juiste materialen en visuele middelen weet in te zetten om zaken inzichtelijk te maken.

Focus op taal!

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt het denken, leert hen om anderen beter te begrijpen en vergroot het welzijn. Juist daarom is inzetten op leesbevordering zo belangrijk!

Een belangrijke voorwaarde om begrijpend te kunnen lezen is woordenschat. Met een kleine woordenschat kom je bij het lezen van een tekst veel woorden tegen die je niet kent. Een kind dat meer dan 9% van de woorden in een tekst niet kent, zal die tekst niet kunnen begrijpen.

Daarom zetten wij binnen ons IKC extra in voor focus op taal en woordenschat!

Als IKC geven we extra aandacht aan de voor-en vroeg schoolse educatie. Door de samenwerking met Zonnekinderen is het mogelijk om al heel vroeg in te spelen op de behoefte aan extra taal- en woordenschat. Gedurende het jaar vinden er structurele samen speel-, werk- en leermomenten plaats met kleuters en peuters samen. Wanneer kinderen, met verschillende instapniveaus taal praten, heeft dit een positief effect op de taalontwikkeling. Het samenspelen is ook gunstig voor het aanleren van de basisvaardigheden op sociaal gebied. Daarnaast wordt er veel samengewerkt en gespeeld met de kleuters.

Woordenschatontwikkeling

Vanaf de peuters stimuleren wij de aan woordenschatontwikkeling. In de groepen 1, 2 en 3 gebruiken wij hiervoor de methodiek LOGO 3000. Doel van LOGO 3000 is om de woordenschat te vergroten, zodat zij succesvol kunnen starten in de volgende groep. Het gaat niet alleen om de betekenis van het woord te kennen en te weten. Belangrijk is dat kinderen ook relaties kunnen leggen met andere woorden, zodat zij een goed, geordend woordenschatnetwerk ontwikkelen.

Focus op Expliciete Directe Instructie (EDI)

Om te zorgen dat het onderwijs gelijke kansen biedt aan alle leerlingen, is het belangrijk dat instructie effectief en efficiënt is.

Een goede instructie voldoet aan de volgende kenmerken;

  1. De aanpak is effectief (leerlingen leren veel) en efficiënt (leerlingen leren snel)
  2. De aanpak is bewezen effectief
  3. De aanpak maakt het mogelijk om een les goed voor te bereiden
  4. De aanpak kan gebruikt worden voor alle vakgebieden, leeftijden en groepen
  5. De aanpak zorgt ervoor dat vrijwel alle leerlingen de gestelde doelen halen

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen de gelegenheid krijgen samen met de leerkracht en met elkaar verder te oefenen. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback.