Burgerschap

Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Onze leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen en andersdenkenden, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij onze leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
Burgerschap is verweven in ons onderwijs. De leerlingen leren er niet alleen over tijdens Wereldori├źntatie, zij ervaren het ook middels leerling commissies, leerlingenraden en de IKC Tragellijnraad.
Wij willen de leerlingen mede verantwoordelijk maken voor de eigen omgeving en op school kan dat goed door ze ook te laten participeren in de organisatie.