Missie en Visie

Hier staat ons IKC voor!

* Een warm veilig klimaat.

* Samen kun je meer dan alleen.

* Oog, oor en hart voor ieder.

* (Zelf)leiderschap ontwikkelen.

* De basis op orde!

Missie en visie

Onze missie

Ons onderwijs geeft kinderen het vertrouwen om in een veilige omgeving hun kennis, vaardigheden, talenten, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen.

Onze visie

Ieder kind wordt op onze school gezien, gehoord en gewaardeerd. Ieder kind voelt dat hij bij zijn eigen groep hoort en onderdeel is van de school. Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat.

De basis op orde!

Wij geloven dat kinderen goed kunnen leren, wanneer zij zich veilig voelen. Wij zorgen er samen voor dat onze school een veilige plek is. Een warm, veilig schoolklimaat, waar wij open staan voor verschillentussen elkaar en een sfeer scheppen, waar je mag zijn wie je bent. Wij leren de kinderen te luisteren naar elkaar. Niet alleen met hun oren maar ook met hun ogen en hun hart. Om deze manier leren ze een ander beter begrijpen en laten we ze meer verantwoordelijkheid voelen voor de school omgeving. Wij leren de kinderen kennis, inzicht en vaardigheden op zowel cognitief als sociaal gebied en doen dit vooral samen. Samen met de kinderen en samen met de ouders.

Onze focus op het onderwijs

Goed kunnen lezen en rekenen is van belang om de wereld om je heen te vergroten en te begrijpen. Een goede basis rondom taal, lezen en rekenen is een goede basis voor de toekomst. Wij besteden hier veel aandacht aan. Door goed te kijken naar de leerbehoeften van kinderen, proberen wij dit zo optimaal mogelijk op ieder kind af te stemmen. Wij zorgen voor samenhang en betekenisvol onderwijs. Wij doen wat werkt en wij doen dit samen.

Samen kun je meer dan alleen

Wij zien onze school als een veilige, 'oefen' samenleving voor kinderen. Wij leren alle kinderen een betrokken en actief lid te zijn van deze samenleving. Wij leren de kinderen hiervoor vaardigheden en attitudes; wij leren hen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving te nemen. Alle kinderen denken op een democratische wijze, actief mee.

(Zelf)leiderschap ontwikkelen

Wij willen dat ieder kind zich ontwikkeld als een vrij, nieuwsgierig en onderzoekend mens. De kinderen zijn de toekomst!

Vanuit de gewoontes van 'The Leader in Me' leren wij de kinderen om;

- op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie - zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen

- doelen te stellen en vooruit te kijken hoe je deze het beste kunt halen

- terug te kijken om te zien waarom een doel niet behaald is en wat je ervan kunt leren

- hun tijd zinvol te besteden

- bewust te worden van hun eigen zijn

- elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden

- de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken

- plezier in leren te hebben