Identiteit

Samen kun je meer dan alleen

IKC de Tragellijn is een Rooms-Katholieke basisschool. Wij besteden aandacht aan de Katholieke feestdagen. Dit komt tot uiting tijdens de vieringen door het vertellen van bijvoorbeeld het bijbel verhaal met kerstmis maar vooral ook door het creëren van een sfeer op school die uitdrukking geeft aan de christelijke gedachte: alle mensen zijn gelijk. Belangrijk is de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kinderen andere religies en stromingen leren kennen. Zo leren de kinderen wederzijds respect te hebben voor verschillende overtuigingen.

Wij zijn een PBS-school!

De kernwaarden van ons IKC zijn gekoppeld aan onze schoolbrede aanpak; School Wide Positive Behavior Support. Op ons IKC ligt de nadruk op het belonen van positief gedrag en is er op gericht probleemgedrag te voorkomen door goed gedrag te versterken. Wij korten dit af tot PBS.

Dit is waar IKC de Tragellijn voor staat:

Respect

  • Iedereen hoort erbij
  • Iedereen is anders, dat is voor ons gewoon
  • Iedereen heeft recht op een eigen mening en smaak
  • Wij helpen elkaar

Verantwoordelijkheid

  • Ik let op mijzelf
  • Ik neem mijn eigen beslissingen
  • Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe
  • Wij zijn zuinig op de spullen van school

Veiligheid

  • Wij werken, lopen en praten rustig in de school
  • Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf