22 november 2023

Anneke Cohen Roderiques prijs gewonnen!

De Anneke Cohen Roderiques prijs.

"De jury van de Anneke Cohen Roderiques prijs was zeer vereerd om deze prijs toe te kennen aan het gehele Team van IKC de Tragellijn. 

Op IKC de Tragellijn maken ze de ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk voor ouders. Zo kan school de ouders, kinderen en gezinnen vroegtijdig helpen, ondersteunen en begeleiden. Dit komt de ontwikkeling en het welbevinden van eenieder, zowel het kind, de ouders als het gezin geheel ten goede.

In het bijzonder wilde de jury ook de totstandkoming van de Check -in en check-out benadrukken. De aandacht, die het team van IKC de Tragellijn heeft voor leerlingen die door teveel extreme prikkels niet in hun eigen groep kunnen werken of die zelf afleidend zijn voor de groep,  heeft gelijk tot de Check-in en Check-out.

Dit is een inspirerend voorbeeld geweest voor andere scholen binnen het samenwerkingsverband."


midden op de foto:  Marion v.d. Kamer en Sjoukje Hetterschijt nemen de prijs namens IKC de Tragellijn in ontvangst.De Anneke Cohen Roderiques prijs.